Czy wiesz, że…

Chrzan został oswobodzony 22 stycznia 1945 roku przez Armię Radziecką, to jest przez Oddziały I Frontu Białoruskiego. W 1940 r. w szkole utworzono obóz jeńców angielskich (180 osób), którzy pracowali w gospodarstwach rolnych, przy budowie łazienek w Żerkowie i stawiali budynki w Radlińcu. Od 1941 – 1943 roku w szkole mieścił się obóz pracy dla Polaków. Obóz nadzorował wójt z Żerkowa. Później szkoła pełniła funkcję szpitala dla ludności niemieckiej. Zimą 1944/1945 roku zmarło tutaj ok. 60 dzieci niemieckich pochowanych w Żerkowie.

Więcej przeczytasz na stronie www.europejczyk.chrzan.info w zakładce O Chrzanie

Dodaj komentarz