Przyroda, spojrzenie moim okiem ;-)

Okolice Żerkowa, Dębna, Lutyni stanowią część Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, które obfitują w piękne widoki i bogatą przyrodę.

2007_Dębno_22004_Hermanów_22004_Hermanów_12007_Dębno_12012_Krzywa_Sosna_ (1)2012_Krzywa_Sosna_ (2)2013_Lutynia_12013_Lutynia_22014_Lutynia_
Lasy i parki stanowią nasze wspólne dobro. Nie każdy jednak wie, że wchodząc (wjeżdżając) do lasu powinien przestrzegać kilka reguł. A mianowicie, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
Postój pojazdów na drogach leśnych, jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. Nie ma to zastosowania dla osób wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze.
W lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód
2) zaśmiecania
3) rozkopywania gruntu
4) niszczenia grzybów oraz grzybni
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych
8) rozgarniania i zbieranie ściółki
9) wypasu zwierząt gospodarskich
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia lęgowisk, nor i mrowisk
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
13) puszczania psów luzem
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
Więcej na ten temat znajdziesz na stronie www.zpkww.pl, gdzie jest szczegółowy opis Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, oraz w Ustawie o lasach.

Dodaj komentarz