Światłowody wiodą do Chrzana

Firma Easyhost Sp. z o.o. S.A. informuje, iż w ramach Działania 2.8 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” współfinansowanego przez Unię Europejska, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wybranych miejscowościach Powiatu Jarocińskiego realizowany będzie projekt budowy sieci szerokopasmowych.

W związku z tym na terenie miejscowości wskazanych w tabeli (foto poniżej) w okresie 12.2014-01.2015 przedstawiciele Inwestora będą pozyskiwać zgody dysponenckie na bezpłatne wykonanie przyłączy światłowodowych. Wszystkie koszty związane z realizacją Inwestycji ponosi spółka Easyhost.

Wybudowana sieć szerokopasmowa udostępniona zostanie następnie operatorom telekomunikacyjnym, świadczącym usługi dostępu do Internetu, telewizji i telefonii, które umożliwią mieszkańcom danych miejscowości skorzystanie ze swojej oferty.

Wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza światłowodowego nie zobowiązuje do skorzystania z oferty żadnego operatora telekomunikacyjnego, stwarza jedynie taką możliwość.

2014_12_01_easyhost_informacja-12014_12_01_easyhost_informacja-2

 

Dodaj komentarz