Historia

Strona ciągle uaktualniana

Jeśli chcesz współtworzyć witrynę Chrzan.info prosimy o kontakt. Namiary w stopce redakcyjnej.

2015

Wzdłuż głównych dróg we wsi rozprowadzono światłowody. Mieszkańcy wzdłuż tych dróg mogli zamówić bezpłatne założenie przyłącza światłowodowego do domu. Podłączono 110 budynków. Późnym latem – jako pierwsza – firma INEA zaczęła świadczyć na tych łączach usługi. Ulotka z przykładową ofertą poniżej.

2016 02 01 Reklamówka od Inea b_1

 

2012

Na silosach Neorolu zainstalowano nadajniki szybkiego internetu. Po raz pierwszy w historii W Chrzanie można mieć łącze internetowe o szybkości kilkudziesięciu megabitów.

 

2008

Wieś zamieszkuje 1048 osób w tym 534 mężczyzn i 514 kobiet (dane na dzień 29.02.2008 r.).

 

2003

W 2003 roku dawne części wsi: Chuby, Olandia, Zwierzyniec, Ostrówek, Chrzan Wieś, Dworzec PKP, Laski, Pasieka, Glinki zostały zastąpione nazwami dziewiętnastu ulic.

 

1997

Wiosną 1997r. uruchomiono w Chrzanie znacznie rozbudowaną siatkę linii telefonicznych. A do centralnego punktu rozdzielczego we wsi doprowadzono światłowód – niewykorzystany później przez wiele lat. Telefon przybył w prawie każdym domu. Wcześniej w Chrzanie było mniej niż 10 aparatów telefonicznych.

 

1995

Zakończono gazyfikację Chrzana. Na rok 2007 długość gazociągu wynosi 11,51 km, długość przyłączy 4154. Ilość odbiorców gazu w miejscowości wynosi 126.

 

1993

Uruchomiono wodociąg podłączony do studni głębinowej w Stęgoszy.

 

1991

W latach 1984-1991 w Chrzanie wybudowana została kaplica św. Brata Alberta filialna w parafii Dębno. Przy niej dzwonnica z dzwonem przekazanym w 1990 r. przez holenderską parafię Kerkbestuur (gmina Nymegen).

 

1974

Wybudowano Świetlicę Wiejską.

 

1973

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Żerkowie uruchomiła filię w Chrzanie.

 

1965

W latach 60-tych powstał Klub Rolnika u pani Balickiej.

 

1955

Zakończono elektryfikację wsi.

Wybudowano Magazyny Państwowych Zakładów Zbożowych.

Od roku 1955, przez pięć lat, Chrzan był siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Do gromady należały wieś Chrzan, Bieździadów, Dębno, Laski, Lutynia. Dnia 1 stycznia 1960 roku rada została rozwiązana.

 

1945

Chrzan został oswobodzony 22 stycznia 1945 roku przez Armię Radziecką, to jest przez Oddziały I Frontu Białoruskiego.

 

1941

Od listopada 1941 r. do kwietnia 1943 r. w szkole mieścił się obóz pracy dla ok. 80 Polaków uwięzionych za drobne wykroczenia, którzy byli zatrudnieni przy ciężkich robotach ziemnych, budowlanych i rolnych m.in. przy budowie łazienek w żerkowie, drogi w Pawłowicach, zabudowań dla kolonistów w Radlińcu. W późniejszym czasie w szkole urządzono szpital dla ludności niemieckiej.

 

1940

Od marca 1940 r. do września 1941 r. w budynku szkoły hitlerowcy więzili ok. 180 jeńców brytyjskich. Dzięki miejscowej ludności udało się zbiec kilku uwięzionym.

 

1939

Armia Niemiecka wkroczyła do Chrzana 8 września 1939 roku. W kampanii wrześniowej brało udział 76 mieszkańców miejscowości, z których 11 poległo.

 

1937

Zbudowano remizę strażacką.

 

1927

Powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanie.

 

1903

W 1903 dzieci ze szkoły w Chrzanie zorganizowały strajk szkolny 3 dniowy, polegający na braniu książek niemieckich przez chusteczkę wyrażając, iż jest to coś brudnego.

 

1875

30 czerwca uruchomiono linię kolejową Oleśnica – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno i dworzec kolejowy w Chrzanie o nazwie Żerków. Wyjeżdżając pociągiem z Jarocina o godz. 6:41 w Gnieźnie było się o 8:57.

Uruchomiono wiatrak – młyn zbożowy. Został on rozebrany w latach 80-tych XX wieku.

 

1886

W Chrzanie wybudowano szkołę wraz z istniejącym do dzisiaj budynkiem gospodarczym

 

1880

W 1880 roku Chrzan należał do powiatu wrzesińskiego i było w nim 46 budynków, liczył 384 mieszkańców (8 ewangelików i 376 katolików).

 

1870

Od 1870 roku istniała tu karczma – oberża przydrożna , której właścicielem był Burzyński a następnie Andrzej Iwiński. Funkcjonowała do 1939 roku.

 

1864

Wielki pożar wsi. Z 42 budynków pozostały tylko 4.

 

1808

Rozebrano drewniany kościół stojący przy końcu obecnej ulicy Osiedlowej.  Stał on w części Chrzana w kierunku Stęgoszy, zwanej Glinki

 

1241

Pierwsza pisana wzmianka o Chrzanie. Na karty historii pisanej wieś trafiła w okresie wielkiego procesu kolonizacyjnego, który przypadł na wiek XIII. Z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o miejscowości. Wieś znana jest od 1241 r.

 

Znalezione w Chrzanie cmentarzysko szkieletowe świadczy o zamieszkiwaniu tych terenów w okresie wczesnego średniowiecza.

źródła: opracowanie E. Kubala, R. Cenkier na podst. materiałów udostępnionych przez ks. J. Tosia (proboszcza z parafii Dębno nad Wartą) oraz z informacji pochodzących od Mieszkańców naszej wsi i prasy lokalnej. Strona www.chrzanwies.wordpress.com.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz